Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 9 Ειδικές συγχορδίες

Έχοντας δει τις δύο κύριες συγχορδίες, τη μείζονα και την ελάσσονα, ας δούμε άλλες δύο που θεωρούνται επίσης σημαντικές. Πρόκειται για συγχορδίες με περίεργο όνομα. Η μια λέγεται αυξημένη συγχορδία και η άλλη ελαττωμένη, και μοιάζουν κάπως με τις δύο κύριες συγχορδίες: η αυξημένη προέρχεται από τη μείζονα συγχορδία και η ελαττωμένη προέρχεται από την ελάσσονα συγχορδία.

Η αυξημένη augmented C  συγχορδία αποτελείται από τις νότες  : C; E; G#

Η ελαττωμένη diminished C συγχορδία αποτελείται από τις νότες : C; Eb; Gb

Η αναπαράστασή τους στον χρωματικό κύκλο αναδεικνύει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η αυξημένη συγχορδία C αντιπροσωπεύεται από ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Όπως στο ισόπλευρο τρίγωνο οι πλευρές και οι γωνίες είναι όλες ίσες μεταξύ τους, η αυξημένη τριάδα σχηματίζεται επίσης από τα ίδια διαστήματα ανάμεσα στις νότες που τη σχηματίζουν. Κοιτάζοντας το σχήμα, μπορείτε να δείτε ότι τα ημιτόνια ανάμεσα στις νότες που σχηματίζουν αυτή τη συγχορδία είναι πάντα 4 (δηλαδή 2 Τ). Επιπλέον, η συμμετρία του σχήματος σημαίνει ότι αυτή η συγχορδία μπορεί να ονομαστεί ξεκινώντας από κάθε νότα που τη σχηματίζει, όπως ένα ισόπλευρο τρίγωνο παραμένει το ίδιο όποια πλευρά κι αν θεωρείται βάση του.
Άρα:

(C-E-G#) = (E-G#-C) = (G#-C-E) = (C-E-G#) κοκ..

Γενικεύοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: Ισόπλευρο τρίγωνο = αυξημένη συγχορδία.  Τώρα, με δεδομένο το κανονικό δωδεκάγωνο εγγεγραμμένο σε μια περιφέρεια και λαμβάνοντας κορυφές του δωδεκάγωνου ως κορυφές του ισόπλευρου τριγώνου, μόνο 4 διαφορετικά ισόπλευρα τρίγωνα μπορούν να κατασκευαστούν. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνο τέσσερις διαφορετικές αυξημένες συγχορδίες που θα είναι: C aug, C# aug; D aug. και D# aug. Η επόμενη συγχορδία θα ήταν E αλλά, όπως είδαμε, συμπίπτει με το C (ίδιο ισόπλευρο τρίγωνο). Εδώ είναι μια αναπαράσταση των 4 διαφορετικών ισόπλευρων τριγώνων (και των συγχορδιών).

Η ελαττωμένη  συγχορδία αναπαρίσταται με ένα ισοσκελές τρίγωνο. Ας δούμε το παράδειγμα:

Ο τύπος διαστημάτων αυτής της τρίφωνης συγχορδίας, όπως προκύπτει από το σχήμα, είναι:

  • C-Eb = 3 sT
  • Eb-Gb = 3 sT
  • G-C = 6 sT

Η ίση απόσταση μεταξύ C-Eb και Eb-Solb κάνει το τρίγωνο ισοσκελές. Είναι όμως και ορθογώνιο τρίγωνο, αφού η πλευρά G-C συμπίπτει με τη διάμετρο. Πράγματι, η γεωμετρία μας διδάσκει ότι αν ένα τρίγωνο εγγεγραμμένο σε μια περιφέρεια έχει πλευρά που συμπίπτει με τη διάμετρο, τότε είναι πάντα ορθογώνιο τρίγωνο. Γενικεύοντας, μπορούμε να πούμε ότι:

Ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο σε μορφή 3-3-6 = ελαττωμένη συγχορδία

Αναφέρετε το σωστό όνομα αυτής της ελαττωμένης συγχορδίας.