Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 6 Μείζονες συγχορδίες

Η τελευταία πτυχή που θα εξετάσουμε σε αυτή την ενότητα είναι η αναπαράσταση μερικών από τις πιο σημαντικές συγχορδίες. Στη θεωρία της μουσικής, ονομάζουμε «συγχορδία» μια συγκεκριμένη ομάδα από νότες που προσδιορίζονται σύμφωνα με έναν ακριβή κανόνα. Μια συγχορδία, στην απλούστερη μορφή της, αποτελείται από τρεις νότες που συνθέτουν μια τριάδα. Στην περίπτωση της ντο ματζόρε αυτές οι τρεις νότες είναι:

C E G

Είναι πολύ εύκολο να εντοπίσουμε τις τρεις νότες μιας συγχορδίας.  Ας πάρουμε τη γνωστή μας C μείζονα κλίμακα, όπου σε κάθε νότα δίνουμε έναν αριθμό από το 1 έως το 8:

C, D, E, F, G, A, B, C

1   2  3   4  5   6  7   8

Για να συνθέσουμε μια συγχορδία σε C μείζονα, παίρνουμε την πρώτη, την τρίτη και την πέμπτη νότα της κλίμακας.  Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλες τις συγχορδίες. Ο κανόνας είναι πάντα: κάθε συγχορδία αποτελείται από τη σειρά 1-3-5 . Προσοχή όμως η σειρά πρέπει πάντα να ξεκινά με τη νότα την οποία επιλέγουμε για τη σύνθεση της συγχορδίας. Για παράδειγμα: οι νότες της συγχορδίας  F , θα έχουν ως πρώτη νότα την F και με βάση τον κανόνα 1-3-5 οι υπόλοιπες νότες είναι:

F, A, C

Όπου η νότα F (1), η νότα A είναι η τρίτη (3) και C είναι η πέμπτη (5). Ας δοκιμάσουμε τη συγχορδία G:

G, B, D

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε περιληπτικά τη σύνθεση τριάδων (οι νότες με τη διεθνή τους ονομασία):

Ας φτιάξουμε τώρα ένα γεωμετρικό σχήμα με τη συγχορδία μας. Και οι τρεις συγχορδίες που φτιάξαμε (C, F και G) είναι μείζονες συγχορδίες. Τι σημαίνει? Ο ήχος όλων αυτών των συγχορδιών είναι ίσως ο πιο φυσικός που φαίνεται να αναγνωρίζει το αυτί μας. Συνήθως προκαλεί μια αίσθηση χαράς και ευτυχίας στον ακροατή. Αν το συγκρίνουμε με τον καιρό, θα λέγαμε ότι ακούγεται σαν μια ηλιόλουστη μέρα. Ας το ακούσουμε. Τι πιστεύετε για αυτό;

Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στη δημιουργία της συγχορδίας της ντο μείζονας στον χρωματικό κύκλο. Πάρτε ένα λαστιχάκι και ενώστε τις νότες των C, E και G, το αποτέλεσμα αυτό:

Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα σκαληνό τρίγωνο που δεν έχει ιδιαίτερες ιδιότητες (εκτός από αυτή που ισχύει για όλα τα τρίγωνα: το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών είναι μια ευθεία γωνία) επειδή είναι απολύτως ακανόνιστο και, κατά συνέπεια, δεν έχει άξονες συμμετρίας. Ομοίως, τα διαστήματα μεταξύ C-E, E-G και G-C είναι επίσης όλα διαφορετικά μεταξύ τους:

C-E = 4 sT (2 T)
E-G = 3 sT (1 T + 1 sT)
G-C = 5 sT (2 T + 1 sT)

Αντίστροφα, αν ξεκινήσουμε από μια αυστηρά γεωμετρική άποψη και δείξουμε τις κορυφές του τριγώνου με γράμματα έτσι ώστε A = Do, B = Mi, C = Sol και προχωρήσουμε δεξιόστροφα, θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι:

Σκαληνό Τρίγωνο (2 m – 1.5 m – 2.5 m) = μείζονα συγχορδία (4 sT) (3 sT) (5 sT)

Μια ακόμη απλούστερη και πιο άμεση ένδειξη είναι να πούμε ότι ένα σκαληνό τρίγωνο του οποίου οι πλευρές σέβονται μια αναλογία (δεξιόστροφα) 4-3-5, δείχνει μια μείζονα συγχορδία.

Από καθαρά μουσική άποψη, ο χρωματικός κύκλος καθιστά εύκολο να κατανοήσουμε ποιες νότες αποτελούν οποιαδήποτε μείζονα συγχορδία. Απλώς περιστρέψτε τον εσωτερικό δίσκο και ρυθμίστε στις 12:00 τις νότες που θα δώσουν το όνομα στις νέες συγχορδίες, η μία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να καταλάβουμε ποιες νότες απαρτίζουν τη συγχορδία Β μείζονα, θα θέσουμε τη Β στις δώδεκα η ώρα και, διαβάζοντας δεξιόστροφα, θα διαβάσουμε τις νότες που υποδεικνύονται από τις κορυφές του τριγώνου της κλίμακας που αντιστοιχεί στον κανόνα σύνθεσης για μείζονες συγχορδίες. Η τριάδα που θα προκύψει θα είναι: B D# F# (B).