Θέμα 5 Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Διάρκεια: 5-10’

Μέθοδος

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα μεμονωμένα, ανάλογα με τις κινητικές δεξιότητες του κάθε συμμετέχοντα, είτε όρθιοι είτε καθιστοί. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με το σώμα τους και να βελτιώσουν την ιδιοδεκτικότητα τους.

Βήμα-βήμα:

Μύτη

α. Με τα μάτια κλειστά, οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν τα χέρια τους τεντωμένα.

β. Όταν τους πει ο καθηγητής, θα πρέπει να προσπαθήσουν να αγγίξουν τη μύτη τους εναλλακτικά με κάθε χέρι.

Ώμοι

γ. Με τα μάτια κλειστά, οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν τα χέρια τους τεντωμένα.

δ. Όταν τους πει ο καθηγητής, θα πρέπει να προσπαθήσουν να αγγίξουν τους ώμους τους εναλλακτικά με κάθε χέρι.

Γόνατα

ε. Με τα μάτια κλειστά, οι συμμετέχοντες θα τοποθετήσουν τα χέρια τους τεντωμένα.

στ. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να σηκώσουν το ένα γόνατο και να το αγγίξουν με το αντίθετο χέρι

Διάρκεια: 10’

Μέθοδος

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες, οι οποίες βρίσκονται στο πιο εξωτερικό μέρος της αίθουσας, περιμετρικά, σε διαφορετικά σημεία. Κατά προτίμηση πρέπει να υπάρχει ανοιχτός χώρος στην αίθουσα για την άσκηση.

Βήμα-βήμα:

 1. Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες.
 2. Οι ομάδες παίρνουν διαφορετικές διάσπαρτες θέσεις στην αίθουσα.
 3. Αντιστοιχίστε έναν τύπο ατόμου σε κάθε ομάδα (Υδρογόνο, Οξυγόνο, Άνθρακα και Άζωτο)
 4. Κάθε άτομο/ομάδα θα έχει μια κίνηση ανάλογα με τον αριθμό των δεσμών που μπορεί να κάνει:
  • α. Υδρογόνο: Μπορεί να σχηματίσει 1 δεσμό. Π.χ. κινούν το ένα χέρι πάνω-κάτω.
  • β. Οξυγόνο: Μπορεί να σχηματίσει 2 δεσμούς. Π.χ. κινούν και τα δύο χέρια πάνω και κάτω.
  • γ. Άζωτο: Μπορεί να σχηματίσει 3 δεσμούς. Π.χ. Κινούν και τα δύο χέρια και το κεφάλι πάνω-κάτω.
  • δ. Άνθρακας: Μπορεί να σχηματίσει 4 δεσμούς. Π.χ. Κινούν και τα δύο χέρια πάνω και κάτω, αλλά μπορούν να ενώσουν δύο δεσμούς.
 1. Κάθε ομάδα πρέπει να βρίσκεται στη δική της περιοχή κάνοντας την κίνησή της χωρίς σταματημό, μέχρι ο καθηγητής να δείξει ένα μόριο, τότε οι ομάδες που εμφανίζονται σε αυτό το μόριο πρέπει να μετακινηθούν στο κέντρο του δωματίου και να συγχρονίσουν τις κινήσεις τους για να δημιουργήσουν τα μόρια. (Κατά τη διάρκεια όλων των κινήσεων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν την κίνησή τους χωρίς διακοπή).

Διάρκεια: 5-10’
Οι μαθητές σε έναν μεγάλο κύκλο  εκφράζουν πώς ένιωσαν ή τι κατάλαβαν.