Θέμα 5 Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Διάρκεια: 10’

Μέθοδος:

Οριοθετούμε ένα μέρος της αίθουσας, αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε οι συμμετέχοντες να κινούνται ελεύθερα

Βήμα-βήμα:

  1. Όλοι οι συμμετέχοντες τοποθετούνται μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο, από τον οποίο δεν μπορούν να φύγουν.
  2. Όταν ο καθηγητής δίνει την εντολή, πρέπει να αρχίσουν να περπατούν μέσα στο χώρο, πάντα σε ευθεία γραμμή.
  3. Αν φτάσουν σε μια από τις σημειωμένες άκρες, «χτυπούν» σε αυτήν και συνεχίζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  4. Αν «χτυπήσουν» πάνω σε έναν από τους συμμαθητές τους θα ανταλλάξουν μεταξύ τους ταχύτητες.

Διάρκεια : 10’

Μέθοδος:

Οριοθετούμε ένα μέρος της αίθουσας, αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε οι συμμετέχοντες να κινούνται ελεύθερα

Βήμα-βήμα:

  1. Όλοι οι συμμετέχοντες τοποθετούνται μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο, από τον οποίο δεν μπορούν να φύγουν.
  2. Κάθε μαθητής θα αντιπροσωπεύει ένα μόριο νερού και θα περάσει από τις τρεις καταστάσεις της ύλης. (στερεό, υγρό και αέριο)
  3. Ξεκινούν αντιπροσωπεύοντας τη στερεά κατάσταση. Για να γίνει αυτό, θα σχηματίσουν εύθετες σειρές και κάθε συμμετέχων θα πιάσει τον ώμο του συμμετέχοντα στην πρώτη σειρά με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι έναν συμμετέχοντα από τη σειρά του.
  4. Μόλις ενωθούν όλοι, πρέπει να δημιουργήσουν μία κίνηση.
  5. Ανά πάσα στιγμή ο δάσκαλος, που αντιπροσωπεύει τη θερμότητα, θα αγγίξει το μπλοκ στερεού νερού (πάγου) και θα αρχίσουν να χωρίζονται σε σειρές (που αντιπροσωπεύουν το υγρό νερό).
  6. Ανά πάσα στιγμή ο δάσκαλος θα αγγίξει ξανά κάθε μία από τις σειρές που θα κινούνται μέσα στο χώρο και θα χωριστούν μεταξύ τους και θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσα στο χώρο, ως ο ατμός του νερού.

Διάρκεια: 5-10’
Οι μαθητές σε έναν μεγάλο κύκλο  εκφράζουν πώς ένιωσαν ή τι κατάλαβαν