Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 5 Δραστηριότητες Προσομοίωσης

Δραστηριότητες περιγραφή θεατρικής δράσης με συμπεριληπτικό τρόπο

Βήμα-βήμα:

  1. Όλα τα άτομα απλώνονται στον χώρο της τάξης διαλέγοντας το κάθε άτομο το σημείο που θέλει να σταθεί.*
  2. Η συνθήκη είναι ότι βρίσκονται σε μία θάλασσα ή λίμνη ή ποταμό (κοκ).
  3. Τα άτομα κλείνουν τα μάτια για λίγα λεπτά (έως 3’).
  4. Ύστερα τα ανοίγουν κι αρχίζουν να έχουν βλεμματική επαφή ο ένας με τον άλλον χωρίς να μετακινούνται από τη θέση τους παρά μόνο να περιστρέφονται για να δουν ο ένας τον άλλον.
  5. Τότε ο εκπαιδευτής ορίζει ένα άτομο ή και παραπάνω (έως τρία) ως «εστία μόλυνσης».
  1. Τα υπόλοιπα άτομα για να εμποδίσουν την εξάπλωση της «εστίας μόλυνσης» πηγαίνουν προς το επιλεγμένο άτομο (ή άτομα) και το/τα περικυκλώνουν (μόνο με τον κορμό τους) για να εμποδίσουν την οποιαδήποτε κίνησή του στον χώρο.
  2. Αρχίζει να μετακινείται η «μόλυνση» (ή οι «μολύνσεις») και μετακινείται μαζί του όλος ο ανθρώπινος κύκλος που τον περιβάλλει. Εστία (ή εστίες) μετακινούνται σύμφωνα με τον ρυθμό της μουσικής.
  3. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής δίνει την οδηγία στη «μόλυνση» να απλώσει/ουν το χέρι του/ς με αποτέλεσμα η ακτίνα του ανθρώπινου κύκλου που περιβάλλει να αυξάνεται ίση με την έκταση του χεριού και να συνεχίσει να κινείται στο χώρο.
  4. Τέλος σταματούν να κινούνται και παρατηρούν για λίγα λεπτά (έως 2’) την περιοχή της μόλυνσης που έχει δημιουργηθεί ενός του κύκλου και η ακτίνα έχει οριστεί από την έκταση του χεριού της «μόλυνσης».

*μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαρωτική μουσική

Διάρκεια δραστηριότητας:15-20’

Αξιολόγηση Ενότητας

Διάρκεια:5-10’
Οι μαθητές εκφράζουν σε έναν μεγάλο κύκλο πως ένοιωσαν ή τι κατάλαβαν.