Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 5 Δραστηριότητες Προσομοίωσης

Δημιουργούνται δύο ή περισσότερες ομάδες. Η πρώτη ομάδα αρχίζει να κινείται στον χώρο σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μοτίβα κινήσεων. Η δεύτερη ομάδα αλληλοεπιδρά στην πρώτη και κινείται ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα στην πρώτη ομάδα ( πχ μπορεί να κινείται με μεγαλύτερη ή με μικρότερη ταχύτητα). Η κάθε νέα ομάδα μπορεί να αλληλοεπιδρά με την προηγούμενη ή την πρώτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι μουσική ανάλογα με τη σύσταση της ομάδας (παρουσία Κωφών ή ατόμων με νοητικές βλάβες που τα επηρεάζει η μουσική).

Ορίζω μια επιφάνεια και την ονομάζω χώρος ενδιαφέροντος (συμβολικά μπορεί να είναι το σπίτι μας, η θεατρική σκηνή, ο χώρος εργασίας ή ένα οριοθετημένο πλαίσιο που μου επιτρέπεται να κινηθώ). Μέσα σε αυτόν τον χώρο ενδιαφέροντος φτιάχνουμε με ταινία τρία όμοια τετράγωνα με χαρτοταινία. Στην αρχή ένας συγκεκριμένος αριθμός μαθητών (3-5) κινείται ελεύθερα. Όταν ο εκπαιδευτής δώσει ηχητικό ή ακουστικό σήμα πρέπει οι μαθητές να επιλέξουν σε ποιο τετράγωνο θα πάνε. Στη δεύτερη φάση της άσκησης ο εκπαιδευτής προσθέτει και άλλους μαθητές (έως 5 κάθε φορά) κι επαναλαμβάνει το ίδιο όπως πριν. Δηλαδή καλείται ο νέος μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων να επιλέξουν σε ποιο τετράγωνο θα πάνε.

Ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκπαιδευτής:

  • Πόσα άτομα χωράνε μέσα σε κάθε τετράγωνο;
  • Πόσα άτομα χωράνε μέσα σε κάθε τετράγωνο άνετα;
  • Πόσα άτομα χωράνε μέσα σε κάθε τετράγωνο στρυμωγμένα;
  • Μπορώ να προβλέψω πόσοι θα χωράνε σε όλο τον χώρο ενδιαφέροντος;

Αν τα τετράγωνα είναι περιοχές μόλυνσης μπορώ να προβλέψω την ισχύ/ένταση της μόλυνσης;

Διάρκεια κάθε δραστηριότητας:15-20’

Αξιολόγηση Ενότητας

Διάρκεια:5-10’
Οι μαθητές εκφράζουν σε έναν μεγάλο κύκλο πως ένοιωσαν ή τι κατάλαβαν.