Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 5 Δραστηριότητες Προσομοίωσης

Κάθε μαθητής στέκεται αντωπά σέ έναν άλλον μαθητή/τρια (δυάδα: «καθρέπτης» ο ένας του άλλου). Ορίζεται μεταξύ τους ένα όριο/γραμμή για να μην αγγίζονται. Ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής όπως ο κάθε μαθητής το αντιλαμβάνεται ή ακολουθώντας (χωρίς μουσική) τον εσωτερικό προσωπικό ρυθμό, αρχίζει ο ένας να κάνει ό,τι κάνει ο άλλος: μια σειρά από κινήσεων, εκφράσεων). Μπορούν όλοι οι μαθητές ή περισσότερες της μία δυάδας να τοποθετηθούν  στις δύο πλευρές μίας ενιαίας μεγάλης γραμμής που μπορεί να χωρίζει τον εκπαιδευτικό χώρο/αίθουσα. Ο ταυτόχρονος «καθρεπτισμός» και η ταυτόχρονη αναπαραγωγή κινήσεων και εκφράσεων δημιουργεί την αίσθηση ενός μεγάλου αστικού ζωντανού οργανισμού που κινείται κι εκφράζεται αυτοβούλως μέσα όμως σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορίων.

Διάρκεια δραστηριότητας:15-20’

Αξιολόγηση Ενότητας

Διάρκεια:5-10’
Οι μαθητές εκφράζουν σε έναν μεγάλο κύκλο πως ένοιωσαν ή τι κατάλαβαν