Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 5 Δραστηριότητες Προσομοίωσης

Όλη η τάξη στέκονται προς έναν τοίχο της αίθουσας χωρίς να έχουν ορατότητα προς τα πίσω. Ένα άτομο στέκεται πίσω τους κι αρχίζει να αναπαράγει ήχους με τον τρόπο που επιθυμεί (τραγούδι, λέξεις, ήχους με τον ρυθμό και την ένταση που επιθυμούν σε συνεχόμενη ροή). Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές αρχίζουν να αντιδρούν σωματικά στο ηχητικό ερέθισμα σαν να αφουγκράζονται τις δονήσεις, τον ρυθμό και την ποιότητα του ήχου. Το άτομο που αναπαράγει τους ήχους μπορεί να εναλλάσσεται με κάποιο άλλο συνεχώς.

Διάρκεια δραστηριότητας:10-12’

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες ως ευθείες κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Ένας μαθητής στέκεται αναμεσά στις δύο ομάδες/ευθείες. Η κάθε ομάδα αρχίζει να δημιουργεί ήχο με το σώμα των μαθητών που την αποτελούν. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη ηχητική ένταση στην κίνηση θα παρακινήσει το μαθητή να κατευθυνθεί προς αυτήν.

Διάρκεια δραστηριότητας:10-12’

Διάρκεια:5-10’
Οι μαθητές εκφράζουν σε έναν μεγάλο κύκλο πως ένοιωσαν ή τι κατάλαβαν.