Θέμα 4 Χώρος στο χορό

Ο χώρος και η χρήση του χώρου είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την τέχνη του χορού. Σύμφωνα με τον Rudolf Laban, ο προσωπικός χώρος ενός χορευτή είναι η περιοχή ακριβώς γύρω από το σώμα, που ονομάζεται κινόσφαιρα.

Αυτό ορίζεται ως η φανταστική σφαίρα γύρω του, της οποίας τα κέντρα συμπίπτουν πάντα και της οποίας η μέγιστη έκταση είναι αυτή που φτάνουν τα τμήματα του σώματος. Αυτή η περιοχή γίνεται μικρότερη ή μεγαλύτερη καθώς ο χορευτής μετακινείται και αλλάζει θέση.

Άλλοι τύποι χώρων που χρησιμοποιούνται στο χορό είναι ο ενεργός χώρος και ο χώρος παράστασης. Ο ενεργός χώρος είναι μια αφηρημένη έννοια, που εμφανίζεται όταν ο ίδιος ο χώρος αποκτά σημαντικό νόημα, δηλαδή κάνει την παράσταση αυτό που είναι λόγω του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα. Ο χώρος παραστάσεων αναφέρεται απλώς στην περιοχή όπου παρουσιάζεται μια χορευτική σύνθεση.