Θέμα 4 Προτεινόμενες Δραστηριότητες

Διάρκεια: 10’

Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε κατά προτίμηση ζυγό αριθμό ομάδων, όλοι τους θα χρειαστούν υλικό γραφής και ο στόχος είναι να αναπτύξουν μια μυστική χειραψία 4 βημάτων/κινήσεων, σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιώντας την τεχνική 4x4x4.

Βήμα-βήμα:

  1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζυγό αριθμό ομάδων.
  2. Τους δίνεται ο στόχος να δημιουργήσουν έναν μυστικό χαιρετισμό με 4 βήματα και για αυτό θα χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο 4x4x4.
  3. Τους δίνονται 2 λεπτά για να δημιουργήσουν μεμονωμένα τον χαιρετισμό τους σε 4 βήματα.
  4. Κάθε ζευγάρι έχει 2 λεπτά για να επιλέξει 4 από τα βήματα που έχετε γράψει προηγουμένως ξεχωριστά.
  5. Όλη η ομάδα σε 2 λεπτά πρέπει να επιλέξει τον τελικό χαιρετισμό από αυτούς που έχουν επιλεγεί

Διάρκεια: 5-10’
Οι μαθητές σε έναν μεγάλο κύκλο  εκφράζουν πώς ένιωσαν ή τι κατάλαβαν