Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 4 Θεατρική Πρακτική: Mirroring/Καθρέφτης (Θεατρικός Στοχευμένος Αυτοσχεδιασμός)

Καθρέφτης της πράξης για να κατανοηθεί η κάθε λειτουργία ή το κάθε σχέδιο.

Ένα άτομο αποτελεί μία σταθερά (σημείο αναφοράς ή πρότυπο) και οι υπόλοιποι μαθητές μιμούνται κάθε δράση. Υπάρχει εξελικτική πορεία με στόχο η μίμηση να φτάσει στη δημιουργική αναπαραγωγή μέσω της ανάδειξης του προσωπικού μας τρόπου. Από την παρατήρηση και τη μίμηση στη δημιουργία.