Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 4 Θεατρική Πρακτική: Οπτικό Ερέθισμα (Θεατρικός Στοχευμένος Αυτοσχεδιασμός)

Το οπτικό ερέθισμα, το οποίο μπορεί να είναι σε θέση να διασπείρει τον αυθορμητισμό και την ελεύθερη έκφραση της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας μέσω της ατομικής πρόσληψης, κατανόησης και εκτέλεσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος συναντά σε πολλά (κοινά) σημεία την ήδη γνωστή μέθοδο του STEM «Learning by Doing».

Ατομική δράση που ωστόσο μπορεί να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με περισσότερα του ενός άτομα χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Ανάδειξη προσωπικής διαδρομής και δράσης. Η προσωπική αντίδραση σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα οπτικά σημεία και η εξέλιξη αυτής της δράσης (αρχή – μέση – τέλος).