Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 4 Θεατρική Πρακτική: “Ανθρώπινη Αλυσίδα” (Διαδραστικό Θεατρικό Παιχνίδι)

Η βάση για την οικοδόμηση κάθε φορά ενός νέου διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στη δημιουργική διαδικασία. Μια μέθοδος που προέρχεται από την τέχνη του θεάτρου αλλά ταυτόχρονα μοιάζει σχεδόν με μια άλλη ήδη υπάρχουσα μέθοδο στο STEM, όπως το gamification.

Ομαδικό θεατρικό παιχνίδι που έχει βάση τη δημιουργία μίας ή έως και τριών ανθρώπινων αλυσίδων που το κάθε άτομο αλληλοεπιδρά με τα άλλα άτομα της αλυσίδας και παράλληλα οι αλυσίδες βρίσκονται σε ανοιχτό κινησιολογικό διάλογο.