Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 4 Θεατρική Πρακτική: Ακουστικό Ερέθισμα (Θεατρικός Στοχευμένος Αυτοσχεδιασμός)

Μέσω του ηχητικού ερεθίσματος, ανάλογα με το ηχητικό ερέθισμα το σώμα αντιδρά σε αυτό και επιτρέπει στον μαθητή να φανταστεί μια εικόνα, επιτυγχάνοντας έτσι την κριτική σκέψη και τον αυθορμητισμό.

Ατομική δράση που ωστόσο μπορεί να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με περισσότερα του ενός άτομα χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Ανάδειξη προσωπικής διαδρομής και δράσης. Η προσωπική αντίδραση σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα ακουστικά σημεία και η εξέλιξη αυτής της δράσης (αρχή – μέση – τέλος).