Θέμα 4 Η έκφραση του σώματος στο χορό

Η γλώσσα του σώματος μπορεί να γίνει κατανοητή ως η γλώσσα της σιωπής, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σώμα μας για να επικοινωνήσουμε.

Για να κατανοήσουμε τη γλώσσα του σώματος είναι απαραίτητο να μπορούμε να ορίσουμε το δικό μας σώμα και εδώ βρίσκουμε διάφορες εκδοχές:

  • Εικόνα σώματος (Ποιοτική): υποκειμενική αντίληψη του ίδιου του σώματος.
  • Σχήμα σώματος (ποσοτικό): προσαρμογή μεταξύ της οστικής δομής και της μυϊκής έντασης.
  • Επίγνωση σώματος: Και οι δύο προηγούμενες έννοιες μαζί

Για να έχουμε σωματική επίγνωση που να είναι πιστή στις κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε, είναι σημαντικό να έχουμε καλή ιδιοδεκτικότητα.

Η ιδιοδεκτικότητα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου μας να γνωρίζει την ακριβή θέση όλων των μερών του σώματός μας ανά πάσα στιγμή. Για αυτό είναι απαραίτητο να πειραματιστούμε με το σώμα μας και να εξασκηθούμε, αν και υπάρχουν ασκήσεις για τη βελτίωσή της.