Θέμα 3 Τα Μαθηματικά σε φωτογραφίες των μαθητών του σχολείου ZSDGiL, Πολωνία

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 10’

  • Διαγωνισμός φωτογραφίας μαθηματικών απεικονίσεων
  • Εξήγηση των κανόνων του διαγωνισμού στους μαθητές /10’/

Αντιστοιχίστε τις φωτογραφίες με τους τίτλους τους /10’/