Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Σύνθεση μουσικής με βάση το τέμπο και τη διάρκεια

Φανταστείτε έναν σκηνοθέτη να ζητά από έναν συνθέτη να δημιουργήσει ένα μουσικό κομμάτι για να τονίσει τη διάθεση μιας συγκεκριμένης σκηνής. Συνήθως, ο σκηνοθέτης επικοινωνεί με λόγια για τη φύση της μουσικής που θα συνθέσει (ρομαντική, τεταμένη, εύθυμη ή μελαγχολική κ.λπ.…) και κυρίως τη διάρκεια της σκηνής.

Ας υποθέσουμε ότι η μουσική πρέπει να αναδείξει μια ρομαντική σκηνή διάρκειας 48 δευτερολέπτων. Όντας μια ρομαντική σκηνή, ο σκηνοθέτης απαιτεί μέτριο ρυθμό. Από αυτή την άποψη, ο συνθέτης προστρέχει σε μια σειρά από ρυθμούς, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Επιλέγοντας, για παράδειγμα, ρυθμό 90 bpm σημαίνει ότι εισάγετε το εύρος που ονομάζεται «Moderato», που σημαίνει μέτριο τέμπο.

Λοιπόν, αν ακολουθήσουμε το αίτημα του υποθετικού σκηνοθέτη μας που προτιμά ένα μέτριο τέμπο για να περιγράψει μουσικά τη σκηνή, τότε ο συνθέτης θα επιλέξει ένα ρυθμό bpm που ταιριάζει στο εύρος μεταξύ 80 και 100 bpm. Ας υποθέσουμε ότι σε συμφωνία με τον σκηνοθέτη έχει επιλέξει 80 bpm και μετρική ένδειξη 4/4.

Έχουμε στη διάθεσή μας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Διάρκεια σκηνής: 48 δευτ
  • Ρυθμός μετρονόμου: 80 bpm
  • Τέμπο: 4/4

Δεδομένου ότι ο συνθέτης θα πρέπει να γράψει τη μουσική που θα παιχτεί από αρκετούς μουσικούς, θα το κάνει με τον συνήθη τρόπο, σε ένα πεντάγραμμο χωρισμένο σε μέτρα που θα ακολουθούν το χρόνο που προσδιόρισε στην αρχή του κομματιού (στην περίπτωση αυτή, 4/ 4). Ιδού το ερώτημα, λοιπόν: πόσα μέτρα θα πρέπει να γράψει ο συνθέτης για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διάρκεια της σκηνής στην ταινία;

Ας υποθέσουμε ότι τα 60 bpm συμπίπτουν με 60 s (δευτερόλεπτα)  και ότι επομένως σε αυτήν την περίπτωση 1 μονός παλμός του μετρονόμου συμπίπτει με 1 s, επομένως:  60 (s): 60 (bpm) = 1 s/bpm    Αυτός ο απλός μαθηματικός τύπος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τιμή σε δευτερόλεπτα κάθε μεμονωμένου bpm. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε 80 bpm και εφαρμόσουμε τον τύπο, προκύπτει ότι:  60 (s): 80 (bpm) = 0,75 (s)

Αυτό σημαίνει ότι, αν επιλέξουμε 80 bpm, γνωρίζουμε ακριβώς ότι η διάρκεια κάθε μεμονωμένου παλμού είναι ίση με 0,75 s. Σε αυτό το σημείο, γνωρίζοντας την αξία κάθε παλμού, γνωρίζουμε και την αξία κάθε τέταρτης νότας, αφού συμπίπτει ακριβώς με κάθε παλμό του μετρονόμου.

Τότε μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τη διάρκεια κάθε μεμονωμένου μέτρου 4/4 που, όπως αναφέραμε, είναι ο ρυθμός που έχει επιλέξει ο συνθέτης για το κομμάτι.

Απλώς πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την τιμή σε δευτερόλεπτα κάθε χτύπημα επί τέσσερις παλμούς, καθώς η συνολική αξία σε νότες, σε κάθε μέτρο πρέπει να είναι το πολύ 4/4: 0,75 x 4 = 3 δευτερόλεπτα

Τώρα ξέρουμε ότι κάθε μέτρο του τραγουδιού διαρκεί 3 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σημείο, γνωρίζοντας ότι η συνολική διάρκεια της σκηνής της ταινίας πρέπει να είναι 48 δευτερόλεπτα, πρέπει απλώς να κάνουμε τα εξής:

48 s: 3 s = 16 (μέτρα)

Ο συνθέτης θα συνθέσει 16 μέτρα σε ρυθμό 4/4 με ταχύτητα τέμπο 80 bpm.

Η διάρκεια μιας σκηνής δεν συμπίπτει πάντα τέλεια με έναν ακέραιο αριθμό, αλλά σε αυτήν την περίπτωση και στην πραγματικότητα, ο συνθέτης θα το διορθώσει αλλάζοντας το τέμπο (επιβράδυνση ή επιτάχυνση) έτσι ώστε να προσαρμοστεί τέλεια στη διάρκεια του σκηνή.

Προσπαθήστε να συνθέσετε ένα μουσικό έργο γνωρίζοντας ότι ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης έχουν αποφασίσει τις εξής συνθήκες:

Διάρκεια σκηνής: 1 m 30 s

Ρυθμός μετρονόμου: Allegretto/Allegro (η επιλογή σας εντός του εύρους ταχύτητας)

Τέμπο: 3/4

Εάν λαμβάνετε δεκαδικά ψηφία, μπορείτε να στρογγυλοποιήσετε τις τιμές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, καθώς η μουσική επιτρέπει παραλλαγές στο τέμπο (επιτάχυνση ή επιβράδυνση) προκειμένου να ευθυγραμμιστεί τέλεια με τη διάρκεια της σκηνής.