Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Παρουσίαση Ενότητα Εκπαιδευτικής Ύλης

(Ύλη Β Γυμνασίου 3ο κεφ.)

Διάρκεια:5-10’

Αντιστοιχία ονομάζεται ένας κανόνας που συνδέει τα στοιχεία ενός συνόλου Α (σύνολο εισόδου) με τα στοιχεία ενός συνόλου Β (σύνολο εξόδου). Μια αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων των δυο συνόλων Α και Β μπορεί να δοθεί με διάφορους τρόπους, όπως:

  1. Με βελοειδές διάγραμμα (βλ. εικ. Α)
  2. Με γράφημα (σύνολο διατεταγμένων ζευγών – βλ. εικ. Β)
  3. Με χρήση τύπου (αν υπάρχει) πχ y²+ 3x= -1
  4. Με πίνακα τιμών πχ

  1. Με λεκτική – περιγραφική διατύπωση ή συμβολικά (π.χ. ένα δέντρο μεγαλώνει 20 εκ. κάθε χρόνο, επομένως το ύψος του δέντρου σχετίζεται με την ηλικία του χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Υ, Υ=ηλικία ⸱ 20)
  • Συνάρτηση ονομάζουμε την ειδική περίπτωση αντιστοιχίας από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β, όπου κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται με μόνο ένα στοιχείο του συνόλου Β.
  • Το σύνολο Α ονομάζεται Πεδίο Ορισμού
  • Το σύνολο των στοιχείων του Β που αντιστοιχίζονται με στοιχεία του Α ονομάζεται Πεδίο Τιμών της συνάρτησης.

Εικ. 1 (Δεν είναι Συνάρτηση)

Εικ. 2 (Συνάρτηση)