Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Παρουσίαση Ενότητα Εκπαιδευτικής Ύλης

(Ύλη Α Γυμνασίου)

Διάρκεια:5-10’

Ανάλυση του μαθηματικού Θεωρήματος: Άξονας συμμετρίας σχήματος ονομάζεται η ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο μέρη, τα οποία συμπίπτουν όταν διπλωθεί το σχήμα κατά μήκος της ευθείας. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το σχήμα έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία αυτή.

Ανάλυση της συμμετρίας ως προς σημείο. Κατασκευή συμμετρικών σημείων και σχημάτων. Επεξήγηση της ισότητας των συμμετρικών σχημάτων ως προς σημείο.