Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Παρουσίαση Ενότητα Εκπαιδευτικής Ύλης

[Ύλη: Α Γυμνασίου (Α3.5)]

Διάρκεια:5-10’

Ανάλυση Θεωρήματος: Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μοναδική κάθετος στην ευθεία.

Η απόσταση σημείου από ευθεία είναι ίση με το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος που ξεκινά από το σημείο και είναι κάθετο στην ευθεία.

Construction of the unique perpendicular using the mathematical tools
Practice the correct use of mathematical triangle or ruler