Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Οι συντεταγμένες

Στη μουσική οι συντεταγμένες είναι:

1) χρόνος όσον αφορά την οριζόντια μετάβαση ή τη σειρά των παλμών

2) μουσικά διαστήματα (βλ. μάθημα 2) τα οποία αντιθέτως υποδεικνύουν την κατακόρυφη μετάβαση κατά μήκος του πενταγράμμου.

Από πρακτική άποψη, αυτό δεν είναι πολύ περίπλοκο. Ας επιστρέψουμε στη ντο μείζονα κλίμακα μας και να θυμόμαστε ότι:

  • C-D = διάστημα δευτέρας (2 sT) 
  • C-E = διάστημα τρίτης (4 sT) 
  • C-F = διάστημα τετάρτης (5 sT) 
  • C-G = διάστημα πέμπτης (7 sT) 
  • C-A = διάστημα έκτης (9 sT) 
  • C-B = διάστημα εβδόμης (11 sT) 
  • C-C (άνω οκτάβα) = οκτάβα (12sT) 

Για παράδειγμα, λέγοντας ότι μεταφέρουμε τις νότες του πρώτου μέτρου του Frère Jacques κατά ένα διάστημα δευτέρας σημαίνει ότι η πρώτη νότα δεν θα είναι πλέον C αλλά η δεύτερη, δηλ. D. Σε εκείνο το σημείο οι επόμενες νότες θα ακολουθούν την ίδια λογική σύνθεσης της αρχικής μελωδίας.

Ας δούμε το αποτέλεσμα: 

Οι νότες του πρώτου μέτρου: C (1) D (2) E (3) C (1); στο δεύτερο μέτρο η αρχική μελωδία ανυψώθηκε κατά ένα διάστημα δευτέρας, δηλαδή ξεκινώντας από τη δεύτερη νότα σε σχέση με το C, αλλά, αφού γίνει αυτό, η διαδοχή των διαστημάτων ως προς το D θα είναι πάντα:
D (1) E (2) F (3) D ( 1). 

Ξεκινώντας από την αρχική μελωδία, μια νέα μελωδία δημιουργήθηκε μέσα από μια μαθηματική/γεωμετρική διαδικασία.