Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Ικανότητες και γνώσεις σημαντικές για έναν αρχιτέκτονα

Για να είναι επιτυχημένοι, οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες πρέπει να είναι:

  • Να διαθέτουν φαντασία
  • Ικανοί σε πολλούς τομείς:
  • Γνώστες τεχνικού σχεδίου και πληροφορικής
  • Να κατέχουν νέα εργαλεία σχεδιασμού
  • Να έχουν άπταιστες γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημείας και οικολογίας, καθώς είναι σημαντικό για τον προσδιορισμό των λεπτομερειών ενός κτιρίου, όχι μόνο του σχήματός του.

Οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με πολεοδόμους και προγραμματιστές και να ακούν τους κατοίκους που θα χρησιμοποιήσουν το κτίριο που σχεδιάζουν για δική τους χρήση ή ως δημόσιο χώρο.

Τέλος, θα πρέπει να θυμούνται να τεκμηριώνουν την εργασία τους και να διατηρούν την τεκμηρίωση ως βάση για πιθανή μελλοντική ανακαίνιση ή ακόμα και ανακατασκευή, όπως στην περίπτωση σοβαρών ζημιών για διάφορους λόγους, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της Ενότητας 3.

Σχεδιάστε το δικό σας διαμέρεισμα