Θέμα 3 Η χορογραφία στο χορό

Η χορογραφία είναι η τέχνη ή η πρακτική του σχεδιασμού ακολουθιών κίνησης φυσικών σωμάτων. Οι χορογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα βήματα για να δημιουργήσουμε μία χορογραφία:

  1. Επιλέξτε έναν μουσικό ρυθμό. Σας επιτρέπει να ορίσετε το ρυθμό και ακόμη και τα βήματα που θα χρησιμοποιηθούν.
  2. Επιλέξτε το τραγούδι. Προσπαθήστε πάντα να βρείτε ένα τραγούδι που μεταφέρει το μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε.
  3. Δημιουργήστε τα πρώτα βήματα. Σε αυτή τη φάση είναι σκόπιμο να αφήσετε το σώμα να εκφραστεί χωρίς συγκεκριμένο σκοπό.
  4. Καταγράψτε τα βήματα. Είναι σημαντικό να γράψετε τα βήματα που έχετε κάνει για να μην τα ξεχάσετε.
  5. Ηχογραφήστε τη χορογραφία. Είναι χρήσιμο να ελέγξετε εάν τα επιλεγμένα βήματα εκτελούνται πραγματικά και να ελέγξετε εάν οι αισθήσεις όταν εκτελούνται είναι σωστές.
  6. Εξάσκηση. Είναι σημαντικό να επαναλάβετε τη χορογραφία για να τελειοποιήσετε τις κινήσεις.