Θέμα 3 Εξώθερμες ή ενδόθερμες αντιδράσεις

Υπάρχουν χημικές αντιδράσεις που πρέπει να λάβουν ενέργεια με τη μορφή θερμότητας για να γίνουν, αυτός ο τύπος αντίδρασης ονομάζεται ενδόθερμη, δηλαδή αν τοποθετήσουμε ένα θερμόμετρο μέσα στην αντίδραση θα δούμε πώς μειώνεται η θερμοκρασία (π.χ. αντιδράσεις φωτοσύνθεσης στα φυτά ).

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αντιδράσεις στις οποίες η θερμοκρασία αυξάνεται καθώς λαμβάνει χώρα η αντίδραση, και αυτές ονομάζονται εξώθερμες αντιδράσεις (π.χ. αντίδραση καύσης).