Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Δραστηριότητες

Στόχος: εισαγωγή των μαθητών στις βασικές έννοιες του NLP χρησιμοποιώντας μια διασκεδαστική και συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει μουσική και γλώσσα.

Διάρκεια: 25 λεπτά

Υλικά: Μια λίστα απλών προτάσεων ή φράσεων, όπως “Η γάτα είναι στο χαλάκι” ή “Μου αρέσει το παγωτό”, Ένα λογισμικό μουσικού οργάνου ή ψηφιακού σταθμού εργασίας ήχου (DAW) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία απλών μελωδιών ή ρυθμών, Μικρόφωνο (προαιρετικό)

Διαδικασία:

 1. Ο/Η δάσκαλος/α εισάγει την έννοια του ΕΦΓ και εξηγεί πώς οι υπολογιστές μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να κατανοούν και να επεξεργάζονται την ανθρώπινη γλώσσα. Ο/Η δάσκαλος/α εξηγεί ότι σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιήσουν τη μουσική για να αναπαραστήσουν διαφορετικές πτυχές της γλώσσας (π.χ. σημασία των λέξεων)
 2. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και τους παρέχεται μια λίστα με απλές προτάσεις/φράσεις.
 3. Κάθε ομάδα επιλέγει μία πρόταση ή φράση από τη λίστα και χρησιμοποιεί το μουσικό όργανο ή το λογισμικό DAW για να δημιουργήσει μια μελωδία ή ρυθμό που αντιπροσωπεύει το νόημα ή τη δομή της πρότασης (π.χ. “Η γάτα είναι στο χαλάκι” μπορεί να αντιπροσωπεύεται από μια μελωδία που ξεκινά χαμηλά και σταδιακά ανεβαίνει ψηλότερα, για να αντιπροσωπεύει την κίνηση της γάτας από το πάτωμα στο χαλάκι.)
 4. Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται με διαφορετικά μουσικά στοιχεία, όπως ρυθμό, ρυθμό και ύψος, για να δημιουργήσουν μοναδικές και εκφραστικές ερμηνείες των προτάσεών τους.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η μουσική τους αναπαράσταση, οι μαθητές/τριες καλούνται να εκτελέσουν ή να παίξουν τις συνθέσεις τους για την τάξη και να δουν αν η υπόλοιπη τάξη μπορεί να μαντέψει ποια πρόταση ή φράση αντιπροσωπεύουν.

Επέκταση δραστηριότητας

Ως δραστηριότητα επέκτασης, οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μικρόφωνο και λογισμικό ομιλίας σε κείμενο για να μετατρέψουν τις προφορικές προτάσεις τους σε κείμενο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για να αναλύσουν το κείμενο και να εξάγουν πληροφορίες όπως μέρη ομιλίας ή συναισθήματος.

Παραδείγματα λογισμικού:

 • Φωνητική πληκτρολόγηση εγγράφων Goodle
 • Υπαγόρευση.io
 • Ομιλίες
 • Νότες φωνής ενυδρίδας

Στόχος: να δείξετε πώς να χρησιμοποιείτε το NLP για να αναλύετε το συναίσθημα σε κείμενο και να χρησιμοποιείτε μουσικές τεχνικές για να εκφράσετε αυτό το συναίσθημα.

Διάρκεια: 45 λεπτά (εξαρτάται από τη διάρκεια του κειμένου)

Υλικά: Κείμενο με διαφορετικούς βαθμούς αίσθησης, όπως άρθρα ειδήσεων, αναρτήσεις ιστολογίου ή ενημερώσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης. (αν οι μαθητές/τριες δεν φέρουν τον εαυτό τους), ένα μουσικό όργανο ή λογισμικό μουσικής που μπορεί να παράγει ήχους (π.χ. πληκτρολόγιο, σταθμός εργασίας ψηφιακού ήχου).

Διαδικασία:

 1. Οι μαθητές/τριες επιλέγουν ένα κομμάτι κειμένου για να το αναλύσουν για συναίσθημα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σύντομο άρθρο ειδήσεων, ένα tweet ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο που έχει συναισθηματικό τόνο.
 2. Χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη ή ένα εργαλείο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (όπως το spaCy στην Python), οι μαθητές/τριες θα αναλύσουν το συναίσθημα του κειμένου και θα του δώσουν μια βαθμολογία (π.χ. θετική, αρνητική ή ουδέτερη). Η βαθμολογία συναισθήματος μπορεί να αναπαρασταθεί ως μια αριθμητική τιμή, όπως μια βαθμολογία από -1 (πολύ αρνητικό) έως +1 (πολύ θετικό).
 3. Χρησιμοποιώντας το συναίσθημα ως οδηγό, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν ένα μουσικό όργανο ή λογισμικό μουσικής για να δημιουργήσουν ένα μουσικό κομμάτι που εκφράζει το συναίσθημα του κειμένου. Για παράδειγμα, εάν η βαθμολογία του συναισθήματος είναι πολύ αρνητική, οι μαθητές/τριες μπορεί να χρησιμοποιήσουν παράφωνες συγχορδίες ή σκληρούς ήχους για να εκφράσουν το αρνητικό συναίσθημα. Αντίθετα, εάν η βαθμολογία του συναισθήματος είναι θετική, οι μαθητές/τριες μπορεί να χρησιμοποιήσουν περισσότερες σύμφωνες συγχορδίες ή πιο απαλούς ήχους για να εκφράσουν το θετικό συναίσθημα.
 4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα μουσικά τους κομμάτια στην τάξη και συζητούν πώς χρησιμοποίησαν την ανάλυση συναισθημάτων για να καθοδηγήσουν τις μουσικές τους επιλογές.

Αυτή η άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στο επίπεδο δεξιοτήτων των μαθητών και μπορεί να γίνει με υπόβαθρο στη μουσική. Παρέχει έναν διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο επίδειξης της εφαρμογής της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας στη μουσική και μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα πώς η ανάλυση συναισθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και την ερμηνεία κειμένου.

Στόχος: να εισαγάγει τους μαθητές/τριες στην έννοια των chatbots και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους με φυσικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας παράλληλα τη μουσική για την ενίσχυση των εννοιών που έχουν μάθει.

Υλικά: Ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση σε μια πλατφόρμα chatbot όπως το Chatfuel, το ManyChat ή το Chat GTP. ένα σύνολο μουσικών οργάνων ή λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μουσικής

Διαδικασία:

 1. Παρουσιάστε την έννοια των chatbots στους μαθητές/τριες, εξηγώντας πώς είναι προγράμματα υπολογιστών που μπορούν να προσομοιώσουν τη συνομιλία με ανθρώπους. Εξηγήστε ότι τα chatbots μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως εξυπηρέτηση πελατών, ψυχαγωγία και εκπαίδευση.
 2. Δείξτε πώς να δημιουργήσετε ένα απλό chatbot χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα όπως το Chatfuel ή το ManyChat. Εξηγήστε ότι τα chatbots μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν ορισμένες λέξεις-κλειδιά ή φράσεις και να απαντούν με προκαθορισμένα μηνύματα ή ενέργειες.
 3. Χωρίστε τους μαθητές/τριες σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες και βάλτε τους να δημιουργήσουν τα δικά τους chatbot χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της επιλογής τους. Ενθαρρύνετέ τους να σκεφτούν τους τύπους ερωτήσεων ή απαντήσεων που θα χρειαστεί να χειριστούν τα chatbot τους και να δημιουργήσουν ένα σύνολο προγραμμένων μηνυμάτων ή ενεργειών για να απαντήσουν σε αυτές τις εισροές.
 4. Μόλις δημιουργηθούν τα chatbots, ζητήστε από κάθε ομάδα να μοιραστεί το chatbot της με την τάξη και επιτρέψτε στους μαθητές/τριες να τα δοκιμάσουν πληκτρολογώντας διαφορετικές ερωτήσεις ή εισόδους.
 5. Τέλος, ζητήστε από τους μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τα μουσικά όργανα ή το λογισμικό για να δημιουργήσουν ένα μουσικό κομμάτι που αντικατοπτρίζει τη συνομιλία που είχαν με το chatbot τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αντιστοιχίσουν διαφορετικές νότες ή συγχορδίες σε διαφορετικούς τύπους απαντήσεων, όπως χαρούμενα ή λυπημένα συναισθήματα, και να τα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν μια μουσική σύνθεση που αντανακλά τη συζήτηση.