Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Διαστήματα

Η τελευταία πτυχή που πρέπει να εισαγάγουμε πριν καταλάβουμε τι είναι ο χρωματικός κύκλος και πώς λειτουργεί είναι τα μουσικά διαστήματα. Ένα διάστημα είναι η απόσταση ανάμεσα σε δυο νότες. Η κατανόηση των διαστημάτων σημαίνει να μπορείς να κατανοήσεις πώς να χτίσεις μουσικές κλίμακες και συγχορδίες, που αποτελούν τη βάση των μουσικών συνθέσεων και των τραγουδιών. Αν πάρουμε τη ντο μείζονα κλίμακα και συγκρίνουμε σταδιακά την πρώτη νότα της C με όλες τις άλλες νότες που περιέχει, θα λάβουμε τα ακόλουθα διαστήματα:

Η αρίθμησή τους είναι αρκετά απλή αφού αν το C είναι η πρώτη νότα, το D θα είναι η δεύτερη, το E η Τρίτη, F η τέταρτη κ.λπ., και όταν επικαλύπτουμε την πρώτη νότα με τη δεύτερη (C και D) θα ονομάσουμε αυτό το διάστημα δευτέρας. Εάν επικαλύπτουμε το C με το E, θα δημιουργήσουμε ένα διάστημα τρίτης κ.ο.κ. Όπως έχουμε ήδη δει όταν έχουμε ένα C μαζί με το επόμενο υψηλότερο C, το ονομάζουμε οκτάβα. Το μόνο διάστημα που δεν συνεπάγεται πραγματική απόσταση είναι το πρώτο (που ονομάζεται ταυτοφωνία), έτσι ονομάζεται μια νότα που συμπίπτει με την ίδια. Έτσι, κοιτάζοντας το μοτίβο, το C επαναλαμβάνεται δύο φορές ακριβώς επειδή συμπίπτει με τον εαυτό του. Αυτό το διάστημα δεν είναι άχρηστο αφού, για παράδειγμα, δύο διαφορετικά όργανα μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα (δηλαδή να παίξουν την ίδια νότα γραμμένη στο ίδιο σημείο στην παρτιτούρα), αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το άθροισμα των χαρακτηριστικών (ή των ηχοχρώσεων) όπου τα δύο όργανα θα δημιουργήσουν κάτι νέο.