Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Διακοσμητικές λεπτομέρειες

Τα σύγχρονα κτίρια συνήθως στερούνται διακοσμητικών στοιχείων. Δημιουργήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Αυτό όμως που μας τραβάει την προσοχή στα ιστορικά κτίρια είναι τα διακοσμητικά στοιχεία μόνιμα συνδεδεμένα με το κτίριο, τοποθετημένα εντός και εκτός του κτιρίου, π.χ. γλυπτά, ανάγλυφα, πίνακες ζωγραφικής, ψηφιδωτά, διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Πόλεις που είναι ελκυστικές για τους τουρίστες είναι εκείνες όπου μπορούμε να βρούμε κτίρια από διαφορετικές περιόδους με διακοσμητικά στοιχεία.

Διακοσμητικές λεπτομέρειες

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα είδος αστικού παιχνιδιού: κυνήγι στην πόλη, δηλαδή αναζήτηση αρχιτεκτονικών λεπτομερειών που απεικονίζουν ζώα. Μπορεί να γίνει στην πόλη ή κατά τη διάρκεια εκδρομής. Ο δάσκαλος αποφασίζει.

Διάρκεια: 1 hour