Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 3 Ένα σχήμα, μια κλίμακα, το κανονικό επτάγωνο

Όπως εμφανίζεται στη φωτογραφία, η μείζονα κλίμακα αντιπροσωπεύεται από ένα ακανόνιστο επτάγωνο (με επτά πλευρές) του οποίου οι πλευρές ακολουθούν την ίδια λογική διάταξης τόνων και ημιτονίων με την μείζονα κλίμακα. Αν χρησιμοποιήσουμε τα γράμματα αντί για τις νότες, ξεκινώντας από το Do και δεξιόστροφα, θα έχουμε: A, B, C, D, E, F, G.

Οι πλευρές αυτού του επτάγωνου ακολουθούν αυτόν τον τύπο:

1) AB = BC = DE = EF = FG

2) EC = GA

Όπως φαίνεται, οι πλευρές έχουν μόνο δύο «μεγέθη» και θα μπορούσαμε να τις αναπαραστήσουμε συμβολικά με τις πλευρές AB και CE. Αλλά αν με τον ίδιο τρόπο, κάθε μείζονα κλίμακα ακολουθεί μια ακριβή σειρά των T και sT και αυτή η σειρά μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα ορισμένο επτάγωνο, μπορούμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι αυτό το συγκεκριμένο επτάγωνο αντιπροσωπεύει όλες τις μείζονες κλίμακες.

Αν ορίσουμε AB= 1 m και CE= ½ m (που αντιστοιχεί σε 1 T και 1 sT) ως τη συμβολική μονάδα μέτρησης των πλευρών του επτάγωνου, θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι:

Ακανόνιστο επτάγωνο (1 m- 1 m -½ m- 1 m- 1 m- 1 m- ½ ​​m) = μείζονα  κλίμακα (T)-(T)-(sT)-(T)-(T)-(T) -(sT)

Λάβετε υπόψη ότι η μείζονα κλίμακα είναι η πιο σημαντική κλίμακα από όλες, πάνω στην οποία έχουν συντεθεί τα μεγαλύτερα αριστουργήματα και επιτυχίες του παρελθόντος και του παρόντος.