Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομπότς

  • Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ είναι σχετικά πεδία, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν πανομοιότυπα. Η TN είναι ένα ευρύ πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που σχετίζεται με την ανάπτυξη συστήματος που εκτελεί εργασίες ανθρώπινης νοημοσύνης, ενώ τα ρομπότ είναι φυσικές μηχανές που μπορούν να προγραμματιστούν για να εκτελούν διάφορες εργασίες και ενέργειες.
  • Δεν είναι όλα τα ρομπότ βασισμένα στο AI, ωστόσο πολλά ρομπότ ενσωματώνουν τεχνολογίες AI σε κάποιο βαθμό. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ που εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες κατασκευής σε μια γραμμή συναρμολόγησης μπορεί να μην έχει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης αλλά μπορεί να προγραμματιστεί με προκαθορισμένες κινήσεις και ενέργειες. Αντίθετα, ένα ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να αλληλοεπιδρά με ανθρώπους σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπως ένα ανθρωποειδές ρομπότ, μπορεί να απαιτεί εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα συναισθήματα και συμπεριφορές.
  • Ο συνδυασμός TN και ρομπότ οδηγεί συναρπαστικές εξελίξεις και καινοτομίες, όπως η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, ρομποτικών χειρουργείων και ευφυών προσωπικών βοηθών, ωστόσο υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπό του στην απασχόληση, την ασφάλεια και την ηθική.