Θέμα 2 Τα βήματα της δημιουργικής διαδικασίας

  1. Αμφισβήτηση. Το πιο σημαντικό μέρος αυτής της φάσης είναι ο εντοπισμός μιας ανάγκης ή μιας πρόκλησης που απαιτεί λύση.
  2. Συλλογή δεδομένων. Πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα, τις ανάγκες ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίλυσή του.
  3. Επώαση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να αφομοιωθούν. Για να γίνει αυτό, απαιτείται «αναστοχασμός» για το πρόβλημα, είτε ενεργητικά είτε παθητικά.
  4. Διαφωτισμός. Αυτή η φάση είναι κατά την οποία βλέπουμε τα πράγματα καθαρά και η λύση εμφανίζεται.
  5. Προετοιμασία. Σε αυτή τη φάση, η δημιουργική διαδικασία ενώνεται με την καινοτόμο διαδικασία. Η καινοτομία προκύπτει όταν η ιδέα υλοποιείται με μια νέα διαδικασία, αγαθό ή υπηρεσία.
  6. Επικοινωνία. Μόλις εφαρμοστεί η διαδικασία, πρέπει να διαδοθεί σε όλα τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτή η διαδικασία θα δημιουργήσει ορισμένες τροποποιήσεις και προσαρμογές στην αρχική διαδικασία, οι οποίες θα οδηγήσουν σε καλύτερη προσαρμογή στην αρχική πρόκληση.