Θέμα 2 Περιοδικός Πίνακας

Κάθε χημικό στοιχείο έχει έναν ορισμένο αριθμό πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων. Μπορούμε να βρούμε αυτές τις πληροφορίες ανατρέχοντας στον Περιοδικό Πίνακα στοιχείων.