Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Ο ρόλος της φωτογραφίας στην Αρχιτεκτονική

Με την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής το 1826 από τον Γάλλο εφευρέτη Joseph Nicéphore Niépce η φωτογραφία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική. Με την ικανότητα να αποτυπώνει το δομημένο περιβάλλον, η φωτογραφία όχι μόνο έχει καταγράψει την αρχιτεκτονική ιστορία, αλλά έχει επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν και παρουσιάζουν τη δουλειά τους.

Η αρχιτεκτονική είναι μια μορφή τέχνης που αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς, και η φωτογραφία μας επιτρέπει να συλλάβουμε και να διατηρήσουμε αυτές τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Οι φωτογραφίες παρέχουν μια οπτική καταγραφή της κατασκευής ενός κτιρίου, της χρήσης του με την πάροδο του χρόνου και των τρόπων με τους οποίους έχει προσαρμοστεί ή τροποποιηθεί. Αυτό το ιστορικό αρχείο δεν είναι μόνο σημαντικό για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αλλά και για να βοηθήσει τους αρχιτέκτονες να κατανοήσουν το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται.

Η φωτογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κριτικής στην αρχιτεκτονική. Στα χέρια ενός ειδικευμένου φωτογράφου, η αρχιτεκτονική φωτογραφία μπορεί να αποκαλύψει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στο σχεδιασμό ενός κτιρίου. Οι φωτογραφίες μπορούν να τονίσουν τις λεπτομέρειες της μορφής και της δομής ενός κτιρίου ή να αποκαλύψουν ελαττώματα στην εκτέλεσή του.

Οι αρχιτέκτονες μπορούν επίσης να αποτυπώσουν τον τρόπο με τον οποίο ένα κτίριο αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του, αποκαλύπτοντας πώς σχετίζεται με το περιβάλλον του και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Οι κριτικές της αρχιτεκτονικής δεν είναι πάντα θετικές, αλλά εντοπίζοντας τομείς βελτίωσης, οι φωτογράφοι μπορούν να εμπνεύσουν τους αρχιτέκτονες να δημιουργήσουν καλύτερα κτίρια.

Τέλος, η φωτογραφία είναι ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας στην αρχιτεκτονική. Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν φωτογραφίες για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους πελάτες, τους συνεργάτες και το κοινό. Οι φωτογραφίες μπορούν να επικοινωνήσουν την ουσία ενός κτιρίου, δείχνοντας τη μορφή, τη λειτουργία και την ομορφιά του. Μπορούν επίσης να μεταφέρουν την πρόθεση και το όραμα του αρχιτέκτονα για το έργο. Ως οπτικό μέσο, ​​η φωτογραφία έχει τη δύναμη να εμπλέκει συναισθηματικά τους ανθρώπους και να δημιουργεί μια αίσθηση σύνδεσης μεταξύ του θεατή και του κτιρίου.

Άποψη από το παράθυρο στο Le Gras 1826 ή 1827, που πιστεύεται ότι είναι η παλαιότερη σωζόμενη φωτογραφία με λήψη κάμερας.