Θέμα 2 Οι Σπείρες του Fibonacci

Στη γεωμετρία, μια χρυσή σπείρα είναι μια λογαριθμική σπείρα της οποίας ο αυξητικός παράγοντας είναι φ, η χρυσή τομή.

Δηλαδή, μια λογαριθμική σπείρα πλαταίνει (ή γίνεται πιο μακριά από την αρχική της) κατά ένα συντελεστή φ για κάθε τέταρτο

Που περιστρέφεται. Οι χρυσές σπείρες είναι όμοιες, και το σχήμα επαναλαμβάνεται άπειρα όταν μεγεθύνεται.

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_spiral

Πως να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια? Μάθετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Παρουσίαση εκπαιδευτικής ύλης 20’-25

Βλέπω γεωμετρικές παραβολές παντού/Διάρκεια 45’/

https://sites.google.com/view/i-see-parabolas-everywhere/the-main-page