Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Η μείζονα κλίμακα

Εφόσον η χρωματική κλίμακα αντιπροσωπεύει τη βασική κλίμακα, στην οποία βασίζονται όλες οι υπόλοιπες κλίμακες που χρησιμοποιούμε για τις μουσικές συνθέσεις στο Δυτικό μουσικό σύστημα, η μείζονα κλίμακα είναι ασφαλώς η σπουδαιότερη και η πιο συνήθης. Αν και προέρχεται από τη χρωματική κλίμακα, περιέχει μόνο μερικούς από τους τόνους της. Η πιο δημοφιλής είναι βέβαια η C μείζονα κλίμακα, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, σε σχέση με τα λευκά πλήκτρα του πιάνου. Συνήθως αποτυπώνεται με έναν από τους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

C D E F G A B C

Do Re Mi Fa Sol (or So) La Si (or Ti) Do

Είναι μια σειρά επτά διαφορετικών τονικών υψών, συν την επανάληψη του πρώτου σε υψηλότερη οκτάβα. Αυτή η μείζονα κλίμακα, όπως όλες οι μείζονες κλίμακες, ακολουθεί μια αυστηρή δομή που εύκολα μπορούμε να απομνημονεύσουμε με αναφορά στα λευκά πλήκτρα του πιάνου, Βασικά, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση ανάμεσα στις νότες ως, T T Ημ T T T Ημ – αυτό σημαίνει τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, τόνος, τόνος, τόνος, ημιτόνιο. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις αποστάσεις ανάμεσα στις νότες, και πως αποκαλούνται, πρέπει να αναφερθούμε αρχικά στην έννοια του μουσικού διαστήματος.