Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Ηχοποίηση

Ηχοποίηση είναι η διαδικασία χρήσης του ήχου για την αναπαράσταση και τη μετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών, μέσω της χρήσης ηχητικών μοτίβων, μουσικών νότων ή άλλων ακουστικών ενδείξεων. Η ηχοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση πληροφοριών με τρόπο που τις καθιστά πιο προσιτές σε άτομα με προβλήματα όρασης ή για να προσφέρει πρόσθετη αισθητηριακή ανατροφοδότηση για άτομα με φυσιολογική όραση. Η ηχοποίηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δημιουργικό εργαλείο διδασκαλίας για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του ήχου και άλλων τύπων αισθητηριακών εμπειριών πληροφοριών.