Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Εξωτερικά στοιχεία κτιρίου

Τα κύρια δομικά στοιχεία ενός κτιρίου είναι: θεμέλια, τοίχοι, οροφές, στέγες, κολώνες, καμάρες, θόλοι. Ανοίγματα όπως πόρτες και παράθυρα είναι επίσης σημαντικά στοιχεία.

Κατά τον σχεδιασμό αυτών των στοιχείων, ο αρχιτέκτονας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις εξωτερικές συνθήκες όπως οι καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, στην Ισπανία ή την Ιταλία, όπου έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, ορισμένα δωμάτια είναι κρυμμένα από τον ήλιο και οι εσωτερικές κεντρικές μικρές αυλές παρέχουν τον απαραίτητο φωτισμό.

Στην Πολωνία, όπου οι χειμώνες είναι κρύοι και με χιόνια, ήταν απαραίτητο να σχεδιαστούν επικλινείς στέγες έτσι ώστε το χιόνι να πέφτει και να μην καταστρέφει τη στέγη.

Κεκλιμένη στέγη, σχεδιασμένη για κλίμα με έντονες χιονοπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας)

Στέγες

Επίπεδη οροφή μη καθαρισμένη από το χιόνι και με κακή κατασκευή.
Κατοβίτσε, Πολωνία,
Κατάρρευση στέγης Εμπορικής Αίθουσας, το 2006, όπου 65 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.