Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Κατανόηση του υπολογισμού του εμβαδού του κυκλικού δίσκου
  • Προσομοίωση του υπολογισμού του εμβαδού του κυκλικού δίσκου στη μέτρηση της μόλυνσης του νερού και της εξάπλωσής της.
  • Ενσυναίσθηση του κινδύνου μέσω της ενεργούς συμμετοχής στον υπολογισμό μέσω στοχευμένου και συγκεκριμένου θεατρικού αυτοσχεδιασμού.