Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Έννοια Συνάρτησης
  • Έννοια Αντιστοιχίας
  • Μοντελοποίηση στο θέατρο, στα μαθηματικά, στην οικολογία
  • Αναγνώριση μοτίβων και συσχέτιση ομάδων
  • Πρόβλεψη επέκτασης μόλυνσης