Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Άξονας συμμετρίας , κέντρο συμμετρίας