Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 2 Εκπαιδευτικοί στόχοι

Θεώρημα: Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μοναδική κάθετος στην ευθεία.

Προσομοίωση του Θεωρήματος με την πορεία της νεογέννητης χελώνας Careta-Careta προς το πιο δυνατό ακουστικό ερέθισμα.