Θέμα 1 Τι είναι μια Χημική αντίδραση;

Μια χημική αντίδραση είναι η διαδικασία αναδιάταξης ατόμων μεταξύ ουσιών για να σχηματιστούν νέες ενώσεις με διαφορετικές ιδιότητες. Όταν οι ενώσεις ή τα στοιχεία αντιδρούν, μετατρέπονται σε μία ή περισσότερες διαφορετικές ουσίες.

Οι ουσίες που αντιδρούν ονομάζονται αντιδρώντα και οι ουσίες που παράγονται ονομάζονται προϊόντα. Η χημική αντίδραση αντιπροσωπεύεται από μια χημική εξίσωση, όπου τα αντιδρώντα τοποθετούνται στα αριστερά ενός βέλους ακολουθούμενα από τα προϊόντα στα δεξιά.

Πώς ξέρουμε ότι συμβαίνουν αντιδράσεις;

Αντιλαμβανόμαστε μια αντίδραση επειδή βλέπουμε μια αλλαγή στο περιβάλλον:

  • Εμφανίζονται φυσαλίδες
  • Υπάρχει εναλλαγή θερμότητας (Ψύχει ή θερμαίνει).
  • Εμφανίζεται φως
  • Εμφανίζεται ένα στερεό
  • Εμφανίζεται μια οσμή
  • Υπάρχει αλλαγή χρώματος