Θέμα 1 Τι είναι η δημιουργικότητα;

Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα δημιουργίας νέων ιδεών ή θεμάτων από νέους συσχετισμούς μεταξύ γνωστών ιδεών ή εννοιών, οι οποίες συνήθως παράγουν πρωτότυπες λύσεις. Η δημιουργικότητα σημαίνει «πρωτότυπη σκέψη», «εποικοδομητική φαντασία», «αποκλίνουσα σκέψη» ή «δημιουργική σκέψη».

Είναι μια υπάρχουσα ικανότητα σε όλα τα ανθρώπινα όντα, που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων και που απαιτεί ήδη υπάρχουσες γνώσεις και αλήθειες, επομένως μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς δημιουργικότητα και ότι, όπως κάθε άλλη ανθρώπινη ιδιότητα, απαιτεί εξάσκηση.