Θέμα 1 Πρωτόνια, Νετρόνια και Ηλεκτρόνια

Τα άτομα αποτελούνται από έναν πυρήνα, πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια ομαδοποιούνται στον πυρήνα ενός ατόμου, ενώ τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα.