Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Ο χρωματικός κύκλος

Ο χρωματικός κύκλος είναι ένα μέσο γεωμετρικής αναπαράστασης μουσικών διαστημάτων, κλιμάκων και συγχορδιών, υπογραμμίζοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ γεωμετρίας και μουσικής.