Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή

Η μόλυνση του νερού αποτελεί μία από τις βασικότερες απειλές για το περιβάλλον. Η ενημέρωση και η κατανόηση των μαθητών της σοβαρότητας  της κατάστασης  συνιστά τον κύριο παράγοντα για την πρόληψη αυτού του κινδύνου. Βασικό σημείο αποτελεί το μέγεθος του κινδύνου σε μετρήσιμη μορφή. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να υπολογίζουν το μέγεθος της μόλυνσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την κατανόηση του υπολογισμού του εμβαδού του κυκλικού δίσκου. Προσομοίωση της εξάπλωσης της μόλυνσης του νερού , με μία σταγόνα έγχρωμου υγρού. Η ολοένα αύξηση της σταγόνας (αύξηση του κύκλου) καθιστά απαραίτητο τον υπολογισμό του εμβαδού του κυκλικού δίσκου.

Διάρκεια:5-10’