Θέμα 1 Εισαγωγή

Τα μαθηματικά και οι Τέχνες συνδέονται με διάφορους τρόπους. Τα μαθηματικά έχουν αναφερθεί  ως μια τέχνη με κίνητρο την ομορφιά. Τα μαθηματικά μπορούν να διακριθούν σε τέχνες όπως η μουσική , ο χορός , η ζωγραφική , η αρχιτεκτονική , η γλυπτική και η υφαντική. Τα μαθηματικά και οι Τέχνες έχουν μια μακρά ιστορική σχέση. Τα μαθηματικά είναι ένα πεδίο που ασχολείται κυρίως με αφηρημένες έννοιες και ιδέες. Ωστόσο, η φωτογραφία έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στα μαθηματικά, επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε μια οπτική εικόνα για τις μαθηματικές έννοιες και να τις καθιστούμε πιο προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό.

Διάρκεια: 5-10’