Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή

Ο Κατάλογος της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς δημιουργήθηκε δυνάμει μιας διεθνούς σύμβασης που υπογράφηκε το 1972 μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων. Οι κύριοι στόχοι αυτής της σύμβασης ήταν η προστασία της φύσης και η διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών.

Η ώθηση για τη δημιουργία του καταλόγου ήταν τα υπό εξαφάνιση μνημεία της Αιγύπτου και της Νουβίας κατά την κατασκευή του φράγματος Assuan στην Αίγυπτο, και τα οποία θα έπρεπε να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές . Το 1960, ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO ξεκίνησε τη Διεθνή Εκστρατεία για τη Διάσωση των Μνημείων της Νουβίας.

Μεταξύ 1960 και 1980 συγκεντρώθηκαν 40 εκατομμύρια δολάρια από 50 χώρες για το σκοπό αυτό