Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή

Στην οικολογία βοηθά καταλυτικά στην έρευνα και στην παρατήρηση των φαινομένων η μοντελοποίηση καθώς ρίχνει φως στην εξέλιξη μιας συνθήκης μέσα στο χρόνο βάσει κάποιων παραγόντων/μεταβλητών. Η έννοια της συνάρτησης αποτελεί το δομικό στοιχείο της μοντελοποίησης. Οι «ζωντανές» ανθρώπινες αλυσίδες ως θεατρικό εργαλείο αναδεικνύουν τη λειτουργική χρήση και αξία των συναρτήσεων. 

Στην ουσία πρόκειται για αναπαράσταση της πραγματικότητας με κυρίαρχο το θεατρικό εργαλείο που διαφαίνεται η ανάγκη των μαθηματικών να δώσουν λύση σε καθημερινά προβλήματα της οικολογίας  και να προβλέψουν μελλοντικές συμπεριφορές συστημάτων.

Διάρκεια:5-10’