Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή

Ο σωστός πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να διασώσει μεγάλα τμήματα πρασίνου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως «πνεύμονες» εντός κι εκτός του αστικού σχεδίου. Μία ουσιαστική πρόταση είναι να τηρηθεί στον σχεδιασμό ένας άξονας συμμετρίας των πολεοδομικών τετραγώνων αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο κάθε τετραγωνικό του φυσικού χώρου χωρίς να καταπατείται άσκοπα τμήμα πρασίνου. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του άξονα συμμετρίας και πως η θεατρική άσκηση του «καθρεπτισμού» βοηθά στην πρόσληψη του μαθηματικού θεωρήματος.         

Διάρκεια:5-10’