Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή

Η χελώνα Careta-Careta είναι ένα σπάνιο είδος χελώνας που βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Η διάσωσή της και οι τεχνικές διάσωσης επείγουν. Για το λόγο αυτό συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στα σημεία της αμμώδους ακτής που εντοπίζονται αυγά αμέσως οι περιοχές αυτές να εκκενώνονται από την ανθρώπινη παρουσία. Ο ήχος της θάλασσας αποτελεί το βασικό στοιχείο που οδηγεί τα νεογέννητα προς τη μητέρα τους εντός της θάλασσας. Ωστόσο ένας πιο οξύς ήχος (ήχοι πόλης, ανθρώπινη ενέργεια κα) μπορεί εύκολα να αλλάξει τον προσανατολισμό τους και να τα οδηγήσει στο θάνατο. Η πορεία προς το ακουστικό ερέθισμα πάντα αποτελεί μία ευθεία. Για να υπολογιστεί η απόσταση που πρέπει να διανύσουν από το σημείο που βρίσκονται προς την ακτογραμμή πρέπει  να κατανοήσουν οι μαθητές το θεώρημα της ύπαρξης και μοναδικότητα της καθέτου. Την αξία της πηγής του ήχου για τη διάσωση αυτού του σπάνιου είδους οι μαθητές θα ενσυναισθανθούν με τη θεατρική πρακτική του ηχητικού ερεθίσματος.

Διάρκεια:5-10’